Dragi părinţi, 

În luna septembrie 2013, Scoala Parohială a Bisericii Sfânta Treime din Philadelphia, PA a început un nou an de activitate. Şcoala îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu rânduielile stabilite de Comisia de Educaţie a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele doua Americi. 

Cursurile au loc în fiecare duminică, în sala din demisolul bisericii, începând cu ora 11:30 am, după rugăciunea Tatăl nostru şi împărtăşirea copiilor. O lecţie durează aproximativ 45 de minute până la o oră, în limba română şi în limba engleză.

În funcţie de numărul şi vârsta elevilor înscrişi, activitatea Şcolii parohiale este organizată pe trei categorii de vârstă:

 • de la 5 la 8 ani
 • de la 9 la 13 ani
 • de la 14 la 18 ani

Deşi cursurile sunt gratuite, din considerente organizatorice, vă rugăm să vă  înscrieți copiii cu numele complet, la categoria potrivită vârstei lor, completând formularul de înscriere de mai jos.

 

<< Formular de înscriere pentru ȘCOALA PAROHIALĂ >>

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactati pe D-na Preoteasă Rodica Buga, tel. 215-922-7060, sau pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. .

 

Vă mulţumim !

 

Pr. Nicolai Buga

 

* * * 

 

REGULAMENT  DE  ORGANIZARE  SI  FUNCŢIONARE

 

A ŞCOLII  PAROHIALE SFÂNTA TREIME din PHILADELPHIA, PA

 

Şcoala Parohială este instituţia educativă a Bisericii care se adresează copiilor comunităţii parohiale a Bisericii Ortodoxe Române din Philadelphia, PA, şi din împrejurimi -- o parohie aparţinând de Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi.

Obiectivul specific al Şcolii Parohiale este acela de a oferi elevilor săi ocazia cunoaşterii învătăturii de credinţă creştin-ortodoxe, deprinderea unui comportament moral conform acestei credinţe, cunoaşterea valorilor spirituale şi culturale ale popoarelor român şi american.           

 

1. PROGRAMA ANALITICĂ A ŞCOLII  PAROHIALE (CURRICULUM) 

Programele de învătământ ale Scolii parohiale (care cuprind obiectivele educationale de urmărit, conţinuturile educative, competenţele de atins, criteriile de evaluare de urmărit, cât şi îndrumări asupra metodelor şi mijloacelor de folosit), specifice pentru fiecare nivel de vârstă, sunt elaborate anual de către  Comisia de Educaţie a Arhiepiscopiei, în urma consultării educatorilor din şcolile parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei şi aprobate prin binecuvântarea IPS Arhiepiscop Nicolae.

Uniformizarea curriculumului şcolilor parohiale este necesară pentru a o mai bună orientare a şcolilor diferitelor parohii şi pentru a deschide calea participării echitabile a tuturor elevilor la Olimpiada de religie anuală sau la alte competitii cu tematică religioasă organizate de Arhiepiscopie.          

 

            2. ORGANIZAREA SCOLII PAROHIALE

În parohia noastră, Şcoala Parohială funcţionează în sala socială din demi-solul bisericii, în fiecare duminică, începând de la ora 11:30, după rugăciunea Tatăl nostru şi împărtăşirea copiilor. Sperăm că în viitor vom avea săli speciale dedicate acestei activităţi, aceasta depinzând de numărul copiilor înscrişi, de şi de educatorii de care vom dispune, în limitele impuse de prezentul regulament.

Directorul sau responsabilul Şcolii Parohiale Sfânta treime este Doamna Profesoară RODICA BUGA. Doamna Preoteasă Rodica Buga este asistată de Dna Profesoară CRISTINA ANCA DAVID.

Potrivit regulamentului general al Şcolilor Parohiale din cuprinsul Arhiepiscopiei noastre, se recomandă ca responsabilul şcolii parohiale să facă parte din Consiliul parohial.

Directorul reprezintă şcoala şi ia orice decizie cu privire la buna funcţionare a acesteia, cu acordul părinţilor, al consiliului parohial şi al echipei sale.

El este ajutat în organizarea si desfăşurarea activitătii scolii de către o echipă educativă ai cărei membri lucrează voluntar. Decizia privind componenţa echipei aparţine directorului şcolii.

Directorul este  responsabilul pedagogic, administrativ şi tehnic al Şcolii Parohiale.

El este responsabil de:

 • aplicarea dispoziţiilor prezentului regulament;
 • garantează calitatea muncii pe care o  desfăşoară cu copiii echipa sa;
 • înscrierea elevilor şi organizarea grupelor de studiu pe nivele de vârstă;
 • delegarea sarcinilor educative pentru membrii echipei educative, acolo unde e cazul;
 • îndrumarea/asistarea membrilor echipei educative în organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative, acolo unde este cazul;
 • supravegherea parcurgerii curriculum-ului unic stabilit de Comisia  de Educaţie a Arhiepiscopiei;
 • asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor educative;
 • coordonează dialogul cadrelor educative ale şcolii cu părinţii elevilor;
 • administrează, în interesul elevilor, bugetul şcolii;
 • prezentarea, la sfârsitul fiecărui an şcolar, către Consiliul Parohial, a unui raport cu privire la activitatea desfăşurată în anul şcolar precedent şi, dacă este cazul,  a unui raport financiar;
 • desfăşurarea de activităţi educative;
 • prezentarea unui comportament exemplar, de bun creştin, în relaţia cu elevii, părinţii şi întreaga comunitate bisericească.

Responsabilităţile membrilor echipei educative:

 1. se subordonează directorului şcolii, cu care cooperează în proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor educative;
 2. prezintă un comportament exemplar, de buni creştini, în relaţia cu elevii, părinţii şi întreaga comunitate bisericească;
 3. planifică, desfăşoară şi evaluează activităţi educative, în  conformitate cu cerinţele Programei şcolare aprobată de Arhiepiscopie;
 4. se preocupă de procurarea materialelor didactice necesare activităţilor educative;
 5. se îngrijesc de păstrarea în bună stare a bunurilor materiale ale Şcolii parohiale;
 6. Prezentul regulament, care trebuie să fie cunoscut de Consiliul parohial şi părinţi şi să fie afişat la loc vizibil.
 7. Programa şcolară / curriculum-ul unic stabilit anual la nivel de Arhiepiscopie.
 8. Planificarea şcolară anuală / pe unităţi de învăţare, adaptată specificului şcolii (număr de grupe, număr de elevi în grupă, eventual lucrul în simultan cu grupe de vârste diferite).
 9. Catalogul elevilor care evidenţiază frecvenţa lor la activităţile şcolii şi rezultate cuantificate în calificativeşi aprecieri sumare.
 10. Fişele personale ale copiilor (formularul 1 şi 2), completate la înscriere cu acurateţe şi care respectă criteriul păstrării confidenţialităţţia în care programul şcolii se desfăşţii sunt prezenţi la Biserică). Ele trebuie să permită educatorilor ca, în caz de urgenţă, să contacteze în orice  moment pe părinţi sau pe o altă persoană responsabilă desemnată de aceştia.
 11. Schiţe / planuri ale lecţiilor şi ale altor activităţi educative, ca suport al educatorilor în procesul didactic, şi care se cataloghează pentru a fi disponibile verificării de care preotul paroh sau de delegatul Arhiepiscopiei pentru evaluarea activităţii şcolii Parohiale.
 12. Portofoliile elevilor ce cuprind produsele / rezultatele muncii elevilor; acestea pot fi consultate de părinţii elevilor oricând doresc, şi mai ales la sfârşit de an ş
 13. Orarul Şcolii, aprobat de consiliul parohial, afişat la loc vizibil.
 14. Raportul anual asupra activităţii Şcolii Parohialeşi copii ale proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului parohial în care se fac aprecieri asupra raportului sau în care se iau orice decizii cu privire laŞcoala parohială.

Directorul şi echipa lui educativă desfăşoară toată munca la Şcoala Parohială în mod voluntar, fără de nici o remuneraţie. Respectarea de către educatori a prevederilor documentului Arhiepiscopiei intitulat „Proceduri pentru comportament imoral”  este obligatorie.

 

             3. ADMITEREA  ŞI  ÎNSCRIEREA :

Admiterea este asigurată oricărui copil botezat creştin-ortodox, ai cărui părinţi/tutori legali se declară şi sunt recunoscuţi ca membrii ai comunităţii parohiale. Se pot admite şi excepţii, dar numai cu acordul preotului paroh.

Admiterea copiilor se face în funcţie de numărul locurilor disponibile în facilităţile parohiale.

Înscrierea se face, în general, înainte de  începerea anului şcolar, cel mai târziu, în luna august.

În limita locurilor disponibile, se pot accepta înscrieri şi în cursul anului școlar, mai ales pentru familiile nou venite în parohie.

Grupele de elevi vor fi organizate în funcţie de numărul şi vârsta copiilor înscrişi, astfel:

- grupa A: 4 ani – 7 ani;

- grupa B: 8 ani - 13 ani;

- grupa C: 14 ani - 17 ani.

Dacă situaţia o impune, directorul şcolii are împuternicirea să organizeze diferit grupele de studiu (d.e. Grupe de studiu în regim de învăţământ simultan), dar numai astfel încât fiecare copil să poată beneficia de programul educativ specific vârstei lui.

Numărul minim sau cel maxim de copii în grupă se stabileşte de către responsabilul şcolii. Se recomandă ca şcoala să funcţioneze chiar şi cu un singur elev în grupă.

Copiii rămân în grupa de vârstă specifică până la sfârşitului anului şcolar din anul civil în cursul căruia împlinesc vârsta maximă din grupa de vârstă.

În mod excepţional, copiii care împlinesc limita minimă de vârstă (4 ani) între data de început a anului şcolar şi sfârşitul anului civil pot fi acceptaţi, cu aprobarea educatorilor.

La înscriere, părintele sau tutorele legal are obligaţia să ia cunoştinţă de prezentul regulament, de alte reguli şi aspecte specifice şcolii parohiale şi să completeze şi să semneze formularele de înscriere.

 

      4. DOCUMENTELE  ŞCOLII  PAROHIALE

Documentele pe care conducerea şcolii trebuie să le întocmească şi să le actualizeze anual sunt următoarele:

 1. Prezentul regulament, care trebuie să fie cunoscut de Consiliul parohial şi părinţi şi să fie afişat la loc vizibil.
 2. Programa şcolară / curriculum-ul unic stabilit anual la nivel de Arhiepiscopie.
 3. Planificarea şcolară anuală / pe unităţi de învăţare, adaptată specificului şcolii (număr de grupe, număr de elevi în grupă, eventual lucrul în simultan cu grupe de vârste diferite).
 4. Catalogul elevilor care evidenţiază frecvenţa lor la activităţile şcolii şi rezultate cuantificate în calificativeşi aprecieri sumare.
 5. Fişele personale ale copiilor (formularul 1 şi 2), completate la înscriere cu acurateţe şi care respectă criteriul păstrării confidenţialităţţia în care programul şcolii se desfăşţii sunt prezenţi la Biserică). Ele trebuie să permită educatorilor ca, în caz de urgenţă, să contacteze în orice  moment pe părinţi sau pe o altă persoană responsabilă desemnată de aceştia.
 6. Schiţe / planuri ale lecţiilor şi ale altor activităţi educative, ca suport al educatorilor în procesul didactic, şi care se cataloghează pentru a fi disponibile verificării de care preotul paroh sau de delegatul Arhiepiscopiei pentru evaluarea activităţii şcolii Parohiale.
 7. Portofoliile elevilor ce cuprind produsele / rezultatele muncii elevilor; acestea pot fi consultate de părinţii elevilor oricând doresc, şi mai ales la sfârşit de an ş
 8. Orarul Şcolii, aprobat de consiliul parohial, afişat la loc vizibil.
 9. Raportul anual asupra activităţii Şcolii Parohialeşi copii ale proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului parohial în care se fac aprecieri asupra raportului sau în care se iau orice decizii cu privire laŞcoala parohială. 

 

5. PROGRAMUL ŞCOLII

Şcoala parohială funcţionează la fiecare sfârşit de săptămână, în cursul zilei de duminică, după momentul Sfintei Împărtăşanii de la Sfânta Liturghie.

Întârzierile la cursuri nu pot fi scuzate decât în mod excepţional.

Durata unei lecţii, stabilită de către profesorii şcolii parohiale, este de 45 de minute - maximum o oră pe săptămână. Cursurile încep  la 15 septembrie si se încheie la 15 mai, însumând minimum 20 de săptămâni din anul bisericesc, pentru fiecare grupă de vârstă existentă în şcoală.

 

6. FRECVENŢA

Frecventarea cursurilor şcolii parohiale este voluntară, neobligatorie.

Prin înscrierea copiilor lor la şcoala parohială, părinţii/tutorele legal se angajează să asigure o frecvenţă regulată a copilului lor la cursuri (cel puţin 75% din numărul total de ore pe an).

Având în vedere că frecvenţa neregulată sau redusă (mai puţin de 70% din totalul numărului de ore pe întreg anul şcolar) la cursuri prejudiciază copilul prin faptul că nu poate beneficia de un proces educativ coerent, dar şi că îngreunează procesul educativ faţă de ceilalţi elevi, responsabilul şcolii poate decide excluderea unui copil de la şcoală, în urma consultării echipei de educatori.

Părinţii au îndatorirea să prezinte motivaţia absenţelor îndelungate / frecvente ale copiilor lor de laşcoală şi să îşi reafirme sau nu intenţia de a-i menţine în continuare ca înscrişi.

 

7. PRIMIREA ŞI PREDAREA COPIILOR

Părinţii încredinţează copilul educatorului de serviciu. Părinţii trebuie să vină să ia copilul la sfârşitul fiecărei perioade de cursuri. Tutorii legali pot completa o autorizaţie parentală prin care desemnează nominal alte persoane cărora le deleagă responsabilitatea de a lua copilul de la şcoală. Aceste persoane trebuie să poată face dovada identităţii lor la cerere şi/sau să fi fost prezentaţi directorului şcolii şi echipei pedagogice. Nu se recomandă delegarea acestei sarcini copiilor sub vârsta de 12 ani.

Intrarea în incinta şcolii sau a clasei este interzisă tuturor persoanelor străine.

Din momentul în care copiii sunt predaţi persoanelor autorizate, aceştia nu se mai află sub responsabilitatea şcolii chiar dacă se găsesc încă în incinta acesteia.

 

             8. RELAŢIA PĂRINŢI – EDUCATORI

Tuturor familiilor le sunt transmise în mod regulat informaţii cu privire la ceea ce se petrece în cadrul şcolii. Părinţii sunt informaţi în permanenţă de schimbările care intervin, prin intermediul afişelor, în sala socială sau în biserică şi prin intermediul echipei educative.

Familiile pot comunica pe scurt cu pedagogul copilului lor la ieşirea de la şcoală. Pentru o discuţie mai lungă se stabilesc întâlniri cu părinţii, în care să dea părinţilor şi posibilitatea de a se exprima şi de a veni cu idei noi pentru buna funcţionare a şcolii.

Personalului şcolii îi este interzis orice comportament, gest sau cuvânt care ar traduce o atitudine de indiferenţă sau dispreţ la adresa unui copil sau a familiei acestuia. De asemenea, copiii şi familiile lor nu au dreptul să folosească cuvinte, gesturi sau comportamente care ar putea aduce atingere persoanelor care lucrează în cadrul şcolii, celorlalţi copii şi familiilor acestora.

Familiile nu sunt autorizate să regleze singure conflictele apărute între copii, la şcoală.

Şcoala organizează o dată pe lună un program Părinte - Copil, pe parcursul căruia părinţii sunt invitaţi să participe împreună cu copiii la activităţi comune organizate de echipa educativă.

 

9. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

Informarea responsabilului/directorului cu privire la orice problemă de sănătate este în interesul copilului. Orice copil cu o vizibilă suferinţă acută (d.e. febră) va fi înapoiat imediat familiei.

Orice boală contagioasă va fi semnalată imediat după declanșarea ei; şcoala va informa celelalte familii prin afişarea acestei informaţii. La sfârşitul perioadei de absenţă a copilului în cazul unei boli contagioase, părintele va prezenta un certificat medical care să ateste că nu mai există riscul de contaminare.

Şcoala nu este abilitată să administreze medicamente (nici chiar homeopate).

În cazul copiilor cu alergii grave care necesită o intervenţie rapidă, e obligatorie stabilirea unui protocol de primire (valabil un an) împreună cu un medic autorizat de Consiliul parohial.

Copiii trebuie să se abţină de la orice gest sau acţiune care ar putea leza integritatea proprie sau a  camarazilor.

Copiii sunt obligaţi să respecte toate prevederile de siguranţă hotărâte de pedagogi sau de personalul de supraveghere.

În cazul în care comportamentul unui copil perturbă în mod grav funcţionarea clasei şi dovedeşte o inadaptare vădită la mediul şcolar, cazul său va fi supus analizei de către echipa educativă. Directorul poate lua o decizie de excludere provizorie a copilului, în urma unei consultări cu părinţii. 

Excluderea temporară a unui copil, pentru o perioadă de maxim două săptămâni, poate fi pronunţată de către directorul şcolii în urma consultării echipei pedagogice, ca urmare a nerespectării normelor igienice şi de bună conduită.

O dată pe an se efectuează exerciţii de evacuare în caz de incendiu sau cutremur. Comisia pentru siguranţă verifică respectarea normelor în materie de incendiu în cadrul şcolii. Un plan de evacuare în caz de incendiu sau cutremur trebuie afişat în spaţiile şcolare.

În spaţiul şcolii sunt INTERZISE :

 • medicamentele
 • dulciurile (în special guma de mestecat şi bomboanele pe băţ)
 • bijuteriile (risc de rănire sau de pierdere), nu sunt permise broşele, acele cu gămălie sau de siguranţă.

 

             10. TARIFELE

Şcoala parohială este gratuită.

Finanţarea şcolii parohiale se face de la Consiliul parohial, din contribuţia voluntară a părinţilor sau din surse proprii de finanţare procurate de director împreună cu echipa educativă, în care să fie implicaţi în mod educativ elevii. (d.e.: tombole/ licitaţii cu produse ale elevilor).

Pentru familiile care doresc să contribuie la susţinerea financiară a şcolii parohiale, Consiliul parohial poate aproba o participare financiară; şcoala, prin Consiliul parohial,  va elibera o chitanţă tip pentru reducerea fiscală a  impozitului pe venit în limitele stabilite de legislaţia ţării de rezidenţă.

 

             11. DISPOZIŢII FINALE

Prezentul regulament este obligatoriu pentru fiecare copil înscris la Şcoala parohială.

Părinţii/tutorii legali ai elevilor au obligaţia să ia cunoştinţă conţinutul prezentului regulament şi să se angajeze la respectarea lui.