Iunie 2015

 

Misiunea noastră

 În 2015, comunitatea noastră va aniversa Bicentenarul clădirii bisericii “Sfânta Treime”.

Evenimentul ne oferă ocazia de a medita asupra datoriei comunităţii noastre de a restaura această biserică şi de a-i păstra frumuseţea - "podoaba Casei Tale" (Psalmi 93:5), cum spune rugăciunea de la Sfânta Liturghie. 

Convingerea noastră este că avem datoria de a oferi istoria și arhitectura acestei biserici generațiilor viitoare. Dorim să oferim copiilor, nepoţilor și strănepoţilor noștri un loc de închinare, unde să poată învăţa să prețuiască credința ortodoxă moștenită de la strămoșii lor și să fie mândri de rădăcinile lor româneşti. 

Am dorit să restaurăm şi să înfrumuseţăm acest lăcaş, nu numai pentru noi, românii, ci şi pentru întreaga comunitate a celor ce locuiesc în Northern Liberties, căreia vrem să-i oferim acum un lăcaş a cărui frumuseţe arhitecturală nu numai că am păstrat-o, dar am şi sporit-o, un  monument istoric care  să rămână un reper arhitectural important pentru orașul Philadelphia. Este modul nostru de a exprima recunoștința pentru darul primit în urmă cu aproape o sută de ani, când bunicilor noştri li s-a spus «Bun venit! » în această biserică în care ei s-au putut închina. Dorim să întoarcem acum bucuria darului care ni s-a făcut acum o sută de ani. 

Cu ajutorul membrilor noştri şi cu sprijinul unor sponsori, donatori și binefăcători, care împărtășesc viziunea noastră, ne vom îndeplini visul nostru de a păstra acest monument, care tezaurizează 200 de ani de istorie națională și locală. De-a lungul anilor, el le va povesti istoria eforturilor noastre.

Proiectul de restaurare

Odată cu sosirea, la 1 decembrie 2006, a părintelui Nicolai Buga, beneficiind de un match-grant de la Fundaţia Partners for Sacred Places, obţinut prin strădania unui comitet de restaurare condus de dna Maria Tănase, au fost realizate importante lucrări de reparaţii la zidurile exterioare şi la ferestrele bisericii. A fost deasemenea proiectat şi realizat sistemul de alarmă contra incendiilor.

Încurajaţi de generozitatea familiei sopranei Geogeta Stoleriu şi a soţului său, regretatul Ing. Sorin Stoleriu, am reuşit să înlocuim uşile deteriorate de la intrarea principală a bisericii cu altele noi, de stejar, lucrate de dl Ioan Pop.

Am trecut apoi la consolidarea fundaţiei şi a zidurilor Sălii de Festivităţi. Sub directa supraveghere şi coordonare a dlui Costel Mateiuc, in calitate de contractor, au fost executate lucrări subterane de cămăşuire şi subzidire a fundaţiei (underpinning), precum şi de refacere a unor porţiuni întregi de zid, pe laturile de Est şi de Sud. Ulterior, prin efortul unei echipe conduse de dl Vasile Berla, interiorul Sălii de Festivităţi a fost remodelat, plafonul retencuit şi vopsit, iar pereţii fiind lambrisaţi de dl Ioan Pop. Scena a fost dotată cu o cortină de catifea. Pentru aceste lucrări, am beneficiat de un grant obţinut de la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, prin efortul comitetului parohial şi al preotului paroh Nicolai Buga.

Prioritatea rămânea, totuşi, restaurarea interiorului bisericii, însă costurile mari ale reparaţiilor capitale, care urmau să fie începute, ne paralizau orice elan. Bunul Dumnezeu a rânduit ca temerile noastre că nu vom avea bani pentru aceste lucrări să se atenueze printr-un dar neaşteptat primit din partea Parohiei Sfânta Maria din Elmhurst, New York, prin bunăvoința consiliului ei parohial: un iconostas din lemn, sculptat în stil românesc. Biserica noastră fiind mai mare decât cea din Elmhurst, pentru a corespunde dimensiunilor ei, iconostasul trebuia completat. Lucrarea a fost executată de domnul inginer Ioan Pop. Ea a presupus luni de zile de muncă minuţioasă de sculptare a lemnului, cu talent şi pricepere, în aşa fel încât să nu se observe diferenţe între iconostasul original şi adaosul, care i-a dublat practic dimensiunile inițiale. Urmează ca, în curând, noul iconostas să fie instalat în biserica renovată. Realizarea acestui proiect nu ar fi fost posibilă fără sprijinul financiar şi moral al familiei dlui Mike Chiriac, căruia îi suntem foarte recunoscători.

Prinzând curaj, ne-am gândit să instalăm iconostasul. Am trecut, astfel, la refacerea podelei bisericii în zonaltarului. Inițial, am crezut că vom lucra doar aici. Însă, desfacerea scândurilor ne-a adus surpriza de a constata că multe dintre grinzile planşeului erau putrede, iar spaţiul dintre ele era umplut cu moloz, folosit ca izolatie. Am scos dintre grinzi peste 80 de tone de moloz. Dacă această problemă a fost rapid rezolvată prin efortul unor tineri harnici şi inimoşi care au umplut patru containere mari cu moloz, grinzile de lemn deteriorate aveau să ne dea multe bătăi de cap. Ne confruntam cu o problemă mult mai gravă decât ne-am imaginat. Mai ales, în zonele de N-E și N-W ale bisericii, acolo unde pereții aveau fisuri, am găsit multe grinzi putrede la extremitaţi. Până la reparaţiile conduse de părintele Florin Şalgău, acoperişul fusese foarte deteriorat. De-a lungul timpului, apa s-a prelins pe pereții bisericii ajungând până la structura planşeului din grinzi de lemn.  Astfel, capeţii acestor grinzi, care - fixaţi in zid - susţineau podeaua, au putrezit din cauza umezelii, şubrezind grav întreaga structură a planşeului. Toate aceste grinzi au fost acum fie inlocuite, fie dublate. Mulțumind lui Dumnezeu că ne-a ocrotit şi că ne-a ferit de o nenorocire, am trecut la desfacerea podelei pe toată suprafaţa bisericii şi la consolidarea planşeului. Lucrarea-  deosebit de dificilă  - a durat aproape un an. Beneficiind de priceperea şi experienţa dlui Pop, podeaua a fost  complet refăcută, consolidându-se totodată - acolo unde a fost nevoie - zidurile din demisol, care susţin planşeul.  Izolaţia de moloz a fost deasemenea înlocuită cu una mai uşoară, din vată de sticlă.  Tot dl Pop a consolidat şi coloanele de lemn ale altarului, prin întărirea structurii interioare a soclurilor lor şi reaşezarea acestora pe grinzi de lemn.

Cea mai grea provocare avea să fie, însă, refacerea tencuielii pereţilor interiori si a tavanului bisericii. Singura echipă care şi-a luat curajul să ducă la bun sfârşit această lucrare, la un preţ convenabil pentru biserică, a fost cea condusă de dl Ioan Vaida. Lucrarea este în curs de executare. În acest moment, echipa se confruntă, însă, cu o problemă: pe o arie de aproximativ 40% din suprafaţa totală a tavanului, grinzile pe care erau prinse leaţurile care susţineau tencuiala erau desprinse de suportul lor iniţial , ne mai sprijinindu-se în grinzile mari. Astfel, în unele locuri tavanul este căzut cu aproximativ 3-4 inch. Aceste probleme pe care le-am descoperit au necesitat îndepărtarea totală a tencuielilor vechi, nesigure, din această zonă, înlocuirea grinzilor căzute cu altele noi, prinse de grinzile mari cu bride metalice, şi retencuirea tavanului. Deasemenea, sunt reparate fisurile de pe laturile de est şi vest ale pereţilor interiori, mai ales în zona de întâlnire cu peretele de sud. Suprafaţa pereţilori interiori este curăţată, tencuiala deteriorată este îndepărtată,  fisurile sunt reparate iar zidurile în zonele respecti ve sunt consolidate.

O atenţie specială se acordă restaurării valoroaselor stucaturi, datând din 1816, care decorează tavanul şi zona altarului bisericii. Autorul lor este celebrul William Thackara, prietenul şi colaboratorul arhitectului William Strickland, alături de care Strickland a restaurat Independence Hall, în 1823.

În acest moment (februarie 2014), se lucrează, deasemenea, la refacerea instalaţiei electrice, precum şi la instalarea unui nou sistem de încălzire centrală şi aer condiţionat (HVAC). 

Pictarea pereţilor bisericii în conformitate cu tradiţia iconografică a Bisericii Ortodoxe, precum şi instalarea noului iconostas vor fi provocările noastre cele mai importante, cărora sperăm, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, să le facem faţă cu bine cât mai curând posibil. 

Pentru a duce la bun sfârşit proiectul de restaurare început, avem însă nevoie de sprijinul moral şi material al enoriaşilor noştri, al tuturor românilor din Philadelphia şi împrejurimi, pe care îi rugăm să ni se alăture. Numai împreună vom izbândi. De aceea, rugăm  pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască tuturora sănătate, putere şi răbdare, pentru a ne bucura din nou de frumuseţea renăscută a bisericii noastre, pe care dorim s-o lăsăm moştenire copiilor şi nepoţilor noştri. Aşa să ne ajute bunul Dumnezeu!