„Vremea Postului să o începem cu bucurie, supunându-ne pe noi nevoinţelor celor duhov-niceşti. Să ne lămurim sufletul, să ne curăţim trupul. Să postim, precum de bucate, aşa şi de toată patima, desfătându-ne cu vir-tuţile Duhului. Întru care petrecând cu dragoste, să ne învrednicim toţi a vedea preacinstită Pati-ma lui Hristos Dumnezeu şi Sfintele Paşti, duhov-niceşte bucurându-ne!”  (Triodul, București, 2000, p. 110).

Screen Shot 2018 02 15 at 11.09.11 PM

Postul Mare (sau Postul Paştilor) este perioada rânduită de Biserică în vederea pregătirii creștinilor  pentru a întâmpina Praznicul Învierii Domnului. Timp de şapte săptămâni, credincioşii ortodocşi se străduiesc să-şi cureţe sufletele prin înfrânarea de la anumite mâncăruri şi băuturi, prin rugăciune, milostenie, spovedanie și împărtăsirea cu Sfintele Taine. Anul acesta, Postul Mare începe pe data de 19 februarie şi ţine până în Noaptea de Înviere, 7 spre 8 aprilie.

Există două feluri de postire: un post trupesc și unul sufletesc. Vorbim despre un post trupesc, când ne în-frânăm atât de la mâncarea numită “de dulce” și de la băutură (postul de bucate), cât și de la ispitele trupești, de natură sexuală. Însă postul trupesc trebuie  însoțit în mod obligatoriu de un post sufletesc, adică de efort de înfrânare de la patimi şi păcate, de la gânduri, vorbe şi fapte rele. Este un efort de săvârșire a binelui și de înde-părtare a minții și a inimii de la cele rele, inclusiv senti-mente, gânduri și vorbe rele, toate acestea constituind păcate pe care adesea le ignorăm, necunoscându-le gravi-tatea. Așadar, adevăratul post este cel în care cele două feluri de înfrânare merg împreună, sprijinindu-se reci-proc.

„Să postim post primit, bineplăcut Domnului; postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăți, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună, de jurământul cel mincinos. Lipsirea de acestea este postul cel adevărat și bineprimit” (Triodul, p. 127).